divendres, 22 de febrer de 2013

Alumnes motivats per participar en el vídeoMat2013

Durant els propers mesos l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’escola té l’opció a participar en el projecte vídeoMAT2013. Aquest és un projecte de treball col·lectiu, en el qual els i les alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn. Aquests vídeos es penjaran a l’adreça de YouTube per poder ser avaluats, a més d’un jurat especialitzat.